Fotografie ...
Donegal (irsky Dún na nGall)

Většina anglických místních jmen na mapě Irska jsou fonetické zkomoleniny původních jmen irských. Nejinak je tomu i s názvem "Donegal", které v irském originálu znamená "pevnost cizinců". Těmi byli míněni Vikingové, kteří zde mívali v 9. stol. svůj opěrný bod.

Hrabství je součástí provincie Ulster. Společně s hrabstvími Cavan a Monaghan přináleží Donegal k Irské republice, zbývajících šest ulsterských hrabství je součástí Spojeného království.

Donegal City je vklíněno do severního cípu zálivu Donegal Bay, při ústí řeky Eske. Na skalním ostrohu v ohbí řeky stojí zámek. Přestavba v anglickém stylu pochází ze 17. stol., avšak původní stavba vznikla ve století patnáctém a je spojena s místním vládnoucím klanem O'Donnelů. Traduje se, že poslední irský majitel Hugh Roe O'Donnell koncem 16. stol. sídlo raději zapálil, než by připustil, aby padlo do rukou Angličanů.

Zajímavější než zámek se mi zdály být ruiny někdejšího františkánského kláštera na břehu zálivu při jižním okraji města. Byl založen v r. 1474 a vyhořel při obléhání v r. 1601. Proslavili ho čtyři mniši, kteří v obavách před sílícím vlivem Angličanů a hrozícím zánikem keltské tradice, sepsali vše, co bylo známo o keltské kultuře, historii a mytologii počínaje rokem 40 před potopou až po r. 1618 našeho věku. Dílo je známo pod jménem Kronika Čtyř mistrů. Originál se nachází ve Švýcarsku a je ve vlastnictví františkánského řádu. Části jsou v kopiích vystaveny v dublinské Národní knihovně. Konvolut dodnes zůstává cenným zdrojem informací o nejstarší irské historii.

Asi třetina území hrabství patří k oblastem označovaným jako „Gaeltacht“, tedy území, kde se mluví spíše irsky než anglicky. Z této skutečnosti jsem paradoxně nebyl frustrován, nýbrž měl upřímnou radost a hned začal po hostincích vyzvídat, jak se co řekne irsky. Gaelic je nesnadná řeč, ale ve shodě s češtinou používá diakritiku, třeba "áóíú". Uvážíme-li, že například: "a dó" =2, "a trí"=3 [r zachrčí trochu jako ř], "a sé" [čte se šéj]=6, není to pro české ucho zas tak úplně cizí J. Ostatně většina evropských jazyků má společné indoevropské kořeny, tedy žádný velký div.

Bohužel jsem z poměrně rozsáhlého území probádal pouze nejjižnější část, od Donegal City po Glencolumbcille (Gleann Cholm Cille), resp. Malinbeg. Pro nepřízeň počasí jsem vynechal Slieve League, 300 metrů vysoké útesy kousek od městečka Kilcar. Určitě by stála za pozornost i další místa: přinejmenším ostrov Árainn Mhór, s doloženým osídlením od 9. st. př.n.l., okolí městečka Dungloe v oblasti Rosses, administrativní centrum severní části Letterkenny, pohoří Blue Stack Mountains, městečko Ardara, proslulé ruční výrobou tweedů, dost možná také drsný Tory Island se 160 uváděnými stálými -irsky mluvícími- obyvateli a konečně i nejsevernější část irského ostrova - mys Malin Head.

Poznámka ke slovu "dún",

které je obsaženo v řadě místních názvů. Kromě Dún na nGall mne namátkou napadají např. Dún Laoghaire u Dublinu, Dún Aengus, Dún Dúchathair, Dún Eochla a Dún Eoghanachta na ostrově Inismore, Dunmore u Kilkenny a jistě by se našly další příklady. V knize "Zlatý věk Keltů v Čechách" historičky Anny Bauerové jsem se dočetl spekulativní úvahu, že "dun", resp. "dún" se přes němčinu ("tun") dostal i do češtiny v podobě slova "týn" v nezměněném významu "opevněné hradiště". Stále více historiků se přiklání k názoru, že keltská pravlast zahrnovala širokou oblast zaalpí, tj. území zhruba od dnešní Belgie, přes Porýní, střední a jižní Německo (Bavorsko) až po Čechy a Moravu. Teprve později (zhruba kolem přelomu letopočtu), došlo k ústupu keltského etnika na západ (Normandie, Bretaň, Wales, ostrov Man, Skotsko a především Irsko).

Obrázky         zvětšíte klepnutím na jejich miniatury nebo popisky...

 

       

náměstí městečka Donegal

Donegal,
hrad

 

ruiny františkánského kláštera

ruiny františkánského kláštera

 

Donegal, St. Patrick

u Dunkineely

 

Gleann Cholm Cille, cesta k Dooey Hostel

Gleann Cholm Cille,
dále jen "Gleann"

 

Gleann

Gleann,
Heritage Center

 

Malinmore

Gleann,
Bridget McShane
Pub

 

Gleann,
trochu kýče

Gleann,
ještě trochu kýče

 

Gleann,
menhir

ovčí skalp

 

slintavka, kulhavka

Kilcar,
výhled z kempu

 

Kilcar kemp,
parádní výhled

za svítání ...
slán leat,
Dún na nGall ...

 
         

 

Zpět na domovskou stránku...