jsou níže na této stránce...(lower on this page...)

Zpět na domovskou stránku...

Fotografie ... Dublin, irsky Baile Átha Cliath,
je hlavním a zároveň největším městem Irské republiky. Od "zbytku Irska" se liší asi stejně jako Praha od Podkrkonoší. Dublin není příkladem krásného města. Ani polohou, ani architekturou, ani "duchem místa" příliš nezaujme. Přesto jsou tu místa nesporně krásná a pozoruhodná, jen je třeba je objevit. Ještě v polovině osmdesátých let tu probíhala naprosto bezohledná demolice staré zástavby, když městská správa vycházela vstříc spekulantům s pozemky. Tak v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let zmizely celé ulice a s nimi i domy z 18.stol., které bývaly pro Dublin tak typické. Pouze shodou několika šfastných okolností, jakož i tlakem některých občanských iniciativ se stalo, že k sanaci a nové výstavbě přistupuje město mnohem odpovědněji. Například nebyl zbořen Temple Bar, na jehož místě mělo být postaveno autobusové nádraží.

V roce 1988 Dublin oslavil tisícileté výročí svého vzniku, i když byla lokalita při ústí řeky Liffey osídlena již dávno před rokem 988. Tento rok byl však pro DUBLIN významný hlavně tím, že se město po dobytí vikinské pevnosti poprvé stalo součástí irského království. Oficiální irský název Dublinu zní Baile Átha Cliath ("Místo u říčního brodu."). Vikingové nazývali toto místo Dyfflin, což bylo odvozeno ze staroirského Dubh Linn ("Černá bažina"). V roce 1170 dobyli město Anglonormani a anglický král Jindřich II. je učinil hlavním městem oblasti Pale, kterou ovládal. V dalších staletích nabýval Dublin stále většího významu a stal se významným centrem angloirské státní správy a kultury. V roce 1592 zde byla založena první irská uníverzita Trinity College. Příchodem hugenotských a vlámských tkalců v 17. až 18. stol. došlo k prudkému hospodářskému rozkvětu města. V nejvypjatějším období protestantské nadvlády kolem roku 1750 již byl Dublin druhým největším městem britských ostrovů. Ke změně mocenských poměrů došlo po emancipaci katolíků v roce 1829. Prvním katolickým starostou města byl v roce 1841 zvolen Daniel O'Connell a v roce 1851 byla založena první katolická univerzita (University College). Útok na hlavní poštovní úřad (na dnešním bulváru O'Connell Street) v roce 1916 byl signálem k zahájení velikonočního povstání za nezávislost Irska.

Obrázky         zvětšíte klepnutím na jejich miniatury nebo popisky...

 

       

Molly Malone

Temple Bar

 

Temple Bar, detail

Trinity College

 

Trinity
College

na rohu Suffolk St.

 

Dublin Castle

Christ Church

 

O'Connell Bridge

General Post Office

 

James Joyce

Anna Livia

 

tržiště na
Moore St.

Sorry,
Mr. Joyce...

 

Custom House

Great Famine
Memorial

 

Great Famine
Memorial

Great Famine
Memorial

 

Great Famine
Memorial

Liffey

 

Liffey

Pembroke Cottages 

 

poblíž
přístavu

Leinster
House

 

Mansion House

cihla, kámen
a kov

 

na Kildare St.

na Kildare St.

 

Mother Redcaps

opuštěné domy

 

tmavé zákoutí

Iveagh Trust
Buildings

 

St. Patrick
Cathedral

v parku

 

Guinness Hopstore

Guinness

 

Phoenix Park

Odysseus

 

stopa

jako z perleti

 

poctivé řemeslo

blíže k opici

 
         

 

Zpět na domovskou stránku...