Zpět na domovskou stránku...

Úvodem
Poloha a charakteristika krajiny
Podnebí
Obyvatelstvo a náboženství
Hospodářství
Kolik co stojí

Státní správa a politika
Souhrnné údaje

Řeky, jezera, hory
Historický přehled
Mapka

Úvodem...

Dlouho jsem uvažoval o nějakém zhutňujícím a výstižném mottu, o něčem, co by Iry a Irsko zkratkovitě charakterizovalo. U natolik rozsochatého národa jde o úkol nadmíru obtížný. Přihrála mi náhoda. Zahlédl jsem kdesi fragment televizního pořadu o Irsku opatřený titulky. Utkvěl mi v paměti následující: "Tři největší prokletí Irů jsou: Angličané, náboženství a alkohol."
Tato zkratka je velmi zjednodušující, avšak přinejmenším v prvním punktu beze zbytku pravdivá. Stran náboženství si nejsem zcela jist. Katolická víra Irů zajistila jejich přežití jako etnika a dala obsah boji za sebeurčení. Na druhou stranu - a to je patrně míněno oním zlem - rozdělila ostrov na dvě nesmiřitelné komunity. Pokud se alkoholu týče, je to stejné jako všude jinde. Irové a Češi jsou si v tomto ohledu velmi podobní. Do hospod si chodí "pokecat" a občas při tom trochu "přepřáhnou nápřah". Ale spatřovat v alkoholu metlu souměřitelnou s Angličany považuji za poněkud přepjaté.

Irové se tedy jasné definici vymykají. A to je dobře.

Poloha a charakteristika krajiny

Irská republika je tvořena jedním velkým a mnoha menšími ostrovy ležícími v Atlantském oceánu. Od Velké Británie je oddělena Irským mořem. Střed ostrova vyplňují vápencové nižiny lemované při pobřeží vysočinami. Vyšší pahorky na severozápadě ostrova a při východním pobřeží jsou převážně žulové, na jihu a na jihozápadě pískovcové, na severovýchodě pak čedičové. Úrodná nižina je protkána bažinami, rašeliništi a jezery. Čtyři irské provincie, Leinster na východě, Munster na jihu, Connacht (nebo Connaught) na západě a Ulster na severu, v podstatě odpovídají územím někdejších irských království. Dnešní Irsko je rozděleno na 32 hrabství (counties), z nichž 26 patří k Irské republice a šest (z devíti, které společně tvoří provincii Ulster) Severnímu Irsku.

Zpět na začátek

Podnebí

Pro Irsko je typické oceánské podnebí s chladnějším, deštivým létem a mírnou zimou. Roční období se střídají téměř nepozorovaně. V lednu a únoru klesají denní teploty na 5 až 8°C, zatímco v červenci a srpnu vystupují na 16°C. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 10°C. Vzhledem k relativně malé rozloze ostrova jsou klimatické rozdíly mezi jednotlivými částmi minimální. Irové mají nepochybně smysl pro humor, a tak s pýchou a hrdostí zmiňují poměrně otřesné meteorologické statistiky. Například 23 deštivých dní v srpnu 1986 nebo 309 deštivých dní v Ballinahinchu (hrabství Galway) v roce 1923. Jako "grand soft days" jsou označovány dny, kdy se z oblaků snáší teplé a vcelku snesitelné mrholení. Nejmenším počtem srážek se vyznačuje východní část ostrova, naopak největším kopcovitý jihozápad. Po celý rok je třeba počítat s náhlými změnami počasí. Turisté, kterým déšť vadí, mohou jistou útěchu nalézt v irském přísloví: 'It doesn't rain in the pub!' -tj. 'V hospodě neprší!'. Za nejvhodnější dobu pro cestu do Irska je pokládáno období od května do začátku října. Nejslunnější dny bývají v květnu a červnu.

Zpět na začátek

Příroda

Z dubových lesů, které v předhistorických dobách pokrývaly velké části ostrova, se do současnosti zachovaly jen malé, chráněné zbytky. Lesy dnes pokrývají asi 5% plochy ostrova, v roce 1961 to bylo jen asi 1,9%. Intenzivnější zalesňování se v posledních letech zaměřuje zejména na rychle rostoucí užitkové dřeviny. Pro dnešní Irsko jsou typické pastviny ohraničené živým plotem a rozlehlé slatiny. Kromě slatin zarostlých vřesem a kapradím pokrývají velké plochy i tzv. bogs (bažiny, močály). Tato až 10 metrů hluboká rašeliniště vznikala v níže položených a špatně odvodňovaných místech porostlých mechem. Původně velké zásoby rašeliny se značně ztenčují díky intenzivnímu využívání k zahradnickým účelům a zejména ke spalování ve speciálních elektrárnách.
Pokud jde o faunu, určitou zvláštností je irský zajíc, příbuzný arktického sněžného zajíce. V odlehlých oblastech ostrova se potulují divoké kozy a oblast Connemara je domovem známých divokých poníků.

Zpět na začátek

Obyvatelstvo a náboženství

Ne všichni Češi jsou Slované a ne všichni Irové jsou Keltové. Po Keltech přicházeli do Irska Vikingové, Anglové a Normani, v dalších přistěhovaleckých vlnách hugenoti a skotští a angličtí osadníci. Nejdůležitějším dědictvím Irů z keltské minulosti je jazyk, gaelština, v níž se dochovaly staré indoevropské prvky. Od 10. století se z gaelštiny postupně vyvíjela irština (západní gaelština), která byla zvláště v průběhu 18. a 19. století úředně potlačována a musela ustoupit angličtině. K systematické podpoře irštiny došlo až po roce 1922, po vzniku Irského svobodného státu. Dnes je irština vyučovacím jazykem na všech školách v Irské republice a také společně s angličtinou úředním jazykem. Podle výzkumů veřejného mínění ovládá irštinu asi 32% obyvatel Irské republiky a přes 5% obyvatel Severního Irska. Jako hovorový jazyk však irštinu používají asi 1-2% Irů jen v některých oblastech (nazývaných Gaeltacht) převážně na jihozápadě ostrova, v pobřežních oblastech hrabství Galway a Mayo a v provincii Donegal. Pokud jde o náboženství, je katolicismus v Irské republice prakticky státním náboženstvím. Přestože počet věřících má mírně klesající tendenci, bývají irské katolické kostely v neděli dopoledne zcela zaplněné. V šesti severoirských hrabstvích převažuje, přinejmenším politicky, přísně presbyteriánský protestantismus. V roce 2001 se uvádí 95% katolíků a 3,4% protestantů v Irské republice, zatímco v Severním Irsku je poměr přibližně 60% protestantů ku 40% katolíků.

Zpět na začátek

Hospodářství

Tradičním hospodářským odvětvím Irské republiky bývalo zemědělství, především chov dobytka a mlékárenství, ale také pěstování pšenice, ječmene a brambor. V současné době však význam zemědělství značně upadl a jeho podíl na tvorbě hrubého národního produktu je minimální. O hospodářství země rozhoduje dnes především průmysl, nepřehlédnutelný je vzrůstající význam informačních technologií. Například software firmy Microsoft je lokalizován a v počeštěné podobě následně do České republiky distribuován právě z Irska. Členství v Evropské unii přináší zemi subvence, investice a cenovou stabilitu. Významným odvětvím sektoru služeb se stává turistika. Počet turistů má trvale stoupající tendenci: v r. 2000 se uvádějí více 4 miliony. Celkově lze říci, že ekonomika Irské republiky je jednou z nejrychleji rostoucích v Evropě. Pozitivním jevem je také snížení nezaměstnanosti na pouhých 4,4% v roce 2000 (dříve téměř 20%). O práci v Irsku se dnes dokonce mohou ucházet i odborníci ze zemí mimo EU. Poptávka je především po programátorech a počítačových specialistech.


Několik statistických údajů o hospodářství Irské republiky (uváděných v r. 2000):

HDP: US$67 mld.
HDP na obyvatele: US$18 600
Roční růst: 10% (v několika letech předchozích), 6% (předpoklad pro r. 2001)
Inflace: 2,4%
Hlavní průmyslová odvětví: počítačový software, informační technologie, potravinářský průmysl, pivovarnictví, textilní a oděvní průmysl.
Hlavní obchodní partneři: EU (především Velká Británie, Německo, Francie), USA.
Irská rebublika je členem Evropské unie.

Zpět na začátek

Kolik co stojí

Měna:

Irská libra £ Irish pound (též punt) přestává běžně platit 9. února 2002.
Od 1. ledna 2002 se v souladu se zbytkem EU zavádí € euro.
Vzájemný kurs obou měn je pevně stanoven:
1€ = £0,787564
£1 = 1,269738€
Kurs irské libry ku české koruně se dlouhodobě pohyboval mezi 44,- až 47,-CZK za IEP.

Na kolik přijde jeden den a noc v Irsku?

Přibližné ceny jídla:

Pro skromné: 7-10€ (£5-8 )
Střed: 13-26€ (£10-20)
Pro náročné: 38€ (£30) a více

Ubytování:

Pro tuláky: £0 (na venkově lze přenocovat např. v některé z nespočetných ruin domů, v Dublinu se však nedoporučuje nocovat ve Phoenix Parku)
Pro skromné: 7-23€ (£5-18) 
Střed: 25-63€ (£20-50) 
Pro náročné: 78€ (£60) a více

Zpět na začátek

  •   Uvedené ceny se týkají roků 2000-2001 a jsou proto uvedeny v irish £.

Irsko (zvláště Dublin) je drahé, ale ceny se místně liší. Předpokládáme-li pobyt v hostelu, lehký oběd v pubu a navečer přípravu večeře vlastními silami, lze vystačit s £25 na den, se stanem i s £20. Máte-li v úmyslu cestovat, připravte si o něco více. Pohodlné, rychlé a cenově přiměřené jsou busy Bus Éireann. Za batohy se neplatí. Delší trasy jsou výhodnější. Napříč Irskem z Westportu do Dublinu stál lístek v roce 2000 přesně £10. Kemp pro hitchhikera se stanem bývá kolem 9€ (£7), žetony na sprchy stojí obyčejně £0,50. Ceny hostelů se pohybují přibližně kolem £10, za B&B pro jednoho zaplatíte (podle místa) od £20 výše. Pivo trochu podražilo, pinta stojí £2 až 2,80 podle laskavého úsudku pana hospodského, resp. majitele. V pubech se platí ihned u baru, spropitné se nedává. V honosnějších restauracích s obsluhou rovněž není očekáváno spropitné, 10 až 12% bývá již zakalkulováno v ceně. Ani taxikářům není třeba platit nic navíc, učiníte-li tak, pasujíce se na zbohatlíky či neználky, 10% zcela postačuje.

Zpět na začátek

Jiné příklady cen:

  • 2 scones (sladkoslané bochánky s rozinkami) s máslíčkem a marmeládou
    plus konvička s čajem (možno zdarma obohatit mlékem)    £2-2,50

  • chips (take away)   £1

  • polévka s pečivem   £1,80

  • bus z centra Dublinu do kempu na okraji města (kemp Shankill)   £1,30

  • předplatní karta na městské busy Rambler Card (varianta na 3 dny)   £6,50

  • kolo na jeden den   £5-7, na týden přibližně   £30 (plus deposit cca   £50)

  • pohlednice   £0,30


Většina hlavních měn a cestovních šeků je běžně směnitelná. V bankách bývají obecně výhodnější kursy. Osobně mám dobrou zkušenost s šeky American Express, při jejichž zpětné výměně v pobočce se neplatí žádný poplatek. Budiž ovšem spravedlivě řečeno, že pobočky AE byly v Irské republice (v r. 2000) pouze dvě: v Dublinu a Killarney (v Galway byla zrušena). Směnit peníze lze i na většině pošt, které mají otevřeno i v sobotu dopoledne.

Zpět na začátek

Státní správa a politika

Republic of Ireland je oficiální plné jméno Irské republiky.
Podle ústavy Irské republiky z roku 1937 je národním teritoriem republiky celé Irsko, přičemž platnost zákonů se až do doby oficiálně požadovaného sjednocení ostrova vztahuje jen na území Irského svobodného státu s hranicemi stanovenými v roce 1922. Hlavou státu je prezident, volený přímo na dobu sedmi let. Od roku 1990 zastávala tuto spíše reprezentativní funkci Mary Robinsonová, od roku 1997 pak Mary McAleesová. Parlament má 166 poslanců volených na 5 let. K největším politickým stranám patří konzervativní Fianna Fáil a Fine Gael a sociálně demokratická Labour Party. Ministerský předseda má titul Taoiseach (čte se "týšok"). V současnosti jím je Bertie Ahern.

Severní Irsko (Northern Ireland)
je součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Největší britské politické strany hrají v Severním Irsku zcela podružnou roli. Politická konfrontace v Severním Irsku probíhá mezi "nacionalisty" a "loajalisty". Převážně katoličtí nacionalisté, stoupenci sjednocení Irska, se sdružují v Social Democratic and Labour Party (SDLP, čtyři poslanci v londýnské Dolní sněmovně), ve straně Sinn Féin a v dalších republikánských politických uskupeních. Téměř výhradně protestantští loajalisté, stoupenci dosavadního spojení s anglickým královstvím, se organizují v Ulster Unionist Party, Ulster Popular Unionist Party (celkem 13 poslanců v londýnském parlamentu) a v podobných politických stranách.

Zpět na začátek

Souhrnné údaje

  Rozloha celkem
  Irská republika
  Severní Irsko

Největší délka
Největší šířka
ostrova

Počet obyvatel
(stav v r. 2001)


Hlavní město

Jazyk

Náboženství


Hlava státu
Premiér

84 421 km2
70 282 km2
14 139 km2

486 km
275 km


celkem 5,2 mil.
3,6 mil. (IR)
1,6 mil. (NI)

Dublin 1,5 mil. obyvatel

angličtina a irština (asi 83 000 mluvčích v roce 2000)

95% římskokatol., 3.4% protestant. (IR)
60% protestant. , 40% římskokatol. (NI)

Mary McAleese (IR), Queen Elizabeth II (NI)
Bertie Ahern (IR), Tony Blair (NI)

Zpět na začátek

Řeky, jezera, hory

 Nejdelší řeka


 Největší jezero


  Největší jezero (IR)


 Nejvyšší hora v Irsku
Nejvyšší hora (NI)

Shannon, 386 km,
z toho cca 90 km zátoka při ústí 

Lough Neagh (Severní Irsko)
381,7 km2

Lough Corrib (Galway) 
170 km2

Carrantuohill
1041 metrů
horské pásmo MacGillicuddy's Reeks
(Co. Kerry)

Slíeve Donard, Mourne Mount.
850 m 

Zpět na začátek

Historický přehled

přibližně 7000 př. n. l.

Z této doby pocházejí nejstarší doklady o přítomnosti pravěkých lovců a sběračů na pobřeží Irska.

po roce 3000 př. n. l.

První usedlí zemědělci s pozoruhodně vysokou kulturní úrovní. (Céide Fields, Co. Mayo).

kolem roku 500 př. n. l.

První prokázaná přistěhovalecká vlna Keltů z Británie.

kolem roku 300 př. n. l.

Z ogamské abecedy se vyvíjí písmo, které se zachovalo v nápisech na kamenných blocích.

Zajímavé je, že na území dnešního Irska nikdy nevstoupili Římané. To mělo mimo jiné za následek, že po pádu říše zůstal ostrov stranou všeobecného chaosu a stal se jakousi "předsunutou hlídkou" evropské civilizace.

Zpět na začátek

431

Papež jmenuje Palladia biskupem a vysílá jej do Irska. Palladius, pozdější irský patron sv. Patrik, zde od roku 432 vykonává misionářskou činnost. Toto datum je zároveň uváděno jako datum přijetí křesťanství obyvateli Irského ostrova.
Irové si však udržovali liturgickou nezávislost na papeži.

7.-9. stol.

Iroskotské misie směřovaly nejdříve do Skotska, pak do Anglie, později též do Itálie a západní Evropy, šířily nejen křesťanství, ale kulturu v širším slova smyslu (iluminované rukopisy, řemeslné znalosti).

kolem r. 800

Nejstarší texty psané v gaelic.

po r. 800

Vpád Vikingů. Po počátečních nájezdech spojených s hromadným rabováním klášterů začínají postupně vznikat vikinská sídla. Hlavním sídlem Vikingů se stal Dublin (Dyfflin).

Zpět na začátek

976-1014

Sjednocení Irska. Brian Boru od roku 1006 nejvyšším irským králem. Roku 1014 poráží Vikingy v rozhodující bitvě u Clontarfu. V témže roce umírá a jeho říše se opět rozpadá.

po r. 1169

Po neúspěšném boji o irský trůn se Dermot MacMurrough obrací s žádostí o pomoc na anglického krále Jindřicha II. Ten mu vyhoví a Anglonormani dobývají velké části ostrova, pevně se tu usazují (Wexford, Dublin).

1171

Jindřich II. si podrobil Irsko (Waterford povýšen na královské město).
Strongbow, vůdce Normanů králem Leinsteru

1175

Umírá Rory O'Connor, poslední irský "high king".

1297

Svolán první Irský parlament.

Zpět na začátek

14. stol.

Řada povstání proti anglické šlechtě. Nedaří se kolonizace, kolonisté se vždy poirštili.

1366

Z obavy před asimilací vydává anglická koruna "Kilkennské statuty", které anglickým baronům zakazují ženit se s Irkami a používat irský jazyk a zvyky.

1536-1537

Násilná reformace Irů, konfiskace půdy katolíků.

1541

Anglický král Jindřich VIII. se dá prohlásit irským králem a začíná prosazovat anglickou svrchovanost nad irskými klanovými vůdci.

2. pol. 16. stol.

Četná protireformační a protianglická povstání.

Zpět na začátek

1592

Založena dublinská universita Trinity College.

1607

Po potlačení povstání proti anglické královně Alžbětě I. se dvě nejmocnější irská knížata uchylují do Francie. Tento "útěk knížat" znamená konec gaelské mocenské převahy v Irsku. Anglický král Jakub I. zahajuje systematickou kolonizaci severního Irska protestantskými Skoty a Angličany (Ulster Plantation). Důsledky jsou patrné dodnes: rozdělení zdejší společnosti se nedaří s konečnou platností zažehnat.

1607-1641

Osídlování Ulsteru osadníky ze Skotska a Anglie.

1641-1653

Občanská válka. Irští katoličtí povstalci využívají vnitřního oslabení Anglie a dočasně se osvobozují z anglické nadvlády. Zabito mnoho protestantů. Po vítězství v anglické občanské válce se Cromwellova armáda obrací proti Irsku (1649-52) a krutě potlačuje zdejší odpor. Počet obyvatel klesl na polovinu.

Zpět na začátek

1688-1691

Sesazený anglický král, katolík Jakub II., se uchyluje do Irska, odkud se proti Vilému Oranžskému pokouší bránit své právo na anglický trůn. V roce 1690 však v bitvě u řeky Boyne podléhá; tuto událost oslavují protestanti v Severním Irsku dodnes. Tím začíná období protestantské nadvlády, nazývané Protestant Ascendancy. Irský protestantský parlament v Dublinu vydává roku 1691 trestní zákony, které staví katolické církevní orgány mimo zákon, konfiskují katolíkům půdu, a tím je zbavují volebního práva. Ze svobodných irských sedláků se stávají nájemníci anglických landlordů.

1691

Podpis mírové smlouvy v Limericku.

po r. 1695

Vydány Penal Laws, protikatolické zákony.
Veškerá irská kultura, hudba a výuka jsou zakázány. Náboženství a kultura přetrvaly jen díky tzv. tajným mším pod širým nebem a ilegálním školám ve volné přírodě, známým jako 'hedge schools'. Kolem r. 1778 katolíci vlastnili stěží 5% půdy.

1761

Povstání venkovanů, tzv. spiknutí "Bílých hochů".

Zpět na začátek

1776-1783

Dílčí úspěchy, přiznání vlastního zákonodárství. Protestantský politik Henry Grattan usiluje o autonomii dublinského parlamentu a o revizi zákonů Penal Laws (1782).

1791-1800

Pod vlivem americké a francouzské revoluce se v Belfastu a Dublinu ustavuje sdružení United Irishmen. Jeho vůdčí osobnost T. W. Tone se po potlačení povstání dostává do vězení, kde končí sebevraždou. Zákonem o unii je Irsko připojeno k Velké Británii, vzniká Spojené království. Dublinský parlament je rozpuštěn a Irsko zastupuje v londýnské Dolní sněmovně sto poslanců.

1795

Založen Orange Order (Oranžský řád).

1823

Vytvořeno Katolické sdružení pod vedením advokáta a politika Daniela O'Connella.

1829

Daniel O'Connell ("Osvoboditel") prosazuje zákon zajišťující emancipaci katolíků.

Zpět na začátek

1834

Uvedena do provozu první železniční trať mezi Dublinem a Kingstownem (dnešní Dún Laoghaire, cca 10km).

po r. 1840

V neustálých sporech s britským státním aparátem sílí různá nacionalistická hnutí. Současně se probouzí zájem o gaelskou kulturu.

1845-1851

V Irsku propuká nesmírný hladomor. Výsledkem je milion mrtvých. Začíná masová emigrace. Zemi postupně opustí téměř 4 miliony lidí. Populace se v letech 1850-1900 snížila z původních 8,2 mil. na 4,5 milionů obyvatel.
Bezprostřední příčinou hladomoru byla opakovaná neúroda brambor způsobená údajně bramborovou snětí (plísní). Zároveň velmi prudce stoupal počet obyvatel. Byla obdělávána i půda, která nemohla dát přiměřený výnos. Dodnes lze občas spatřit vysoko ve svazích, nad dnešními poli a pastvinami, stopy po takzvaných  "lazy beds" (bramborových záhonech), obdělávaných v dobách před hladomorem.

1877

Rozhodnutím parlamentu jsou založeny Národní muzeum a Národní knihovna.

Zpět na začátek

po r. 1880

Sdružení Land League a Irish Home Rule Party bojují pod vedením Ch. S. Parnella o irskou autonomii a o pozemkovou reformu. První návrh příslušného zákona není v roce 1886 přijat. Stejný osud potká i všechny další návrhy.

1905-1908

Vzniká politické sdružení Sinn Féin (My sami).

1912

Založení labouristické strany.
Z města Queenstown (dnešní Cobh, jižně od Corku) vyplouvá Titanic na svou poslední cestu.

1912-1913

Dne 28. září 1912 podepisují téměř tři čtvrtiny ulsterských protestantů slavnostní slib potlačit "všemi nutnými prostředky" jakoukoli snahu o autonomii. K prosazení tohoto požadavku vzniká v roce 1913 Ulster Volunteer Force.

1913

James Connolly zakládá irskou občanskou armádu.

Zpět na začátek

1916

Pod vedením Pádraiga Pearse a Jamese Connollyho obsazuje 24. dubna asi 1800 dobrovolníků dublinské veřejné budovy a vyhlašuje ustavení Irské republiky. Velikonoční povstání, které po šesti dnech ztroskotá, je považováno za počátek irské nezávislosti. James Connolly je zastřelen.

1918-1923

Poslanci za stranu Sinn Féin svolávají do Dublinu vlastní parlament, jehož předsedou se stává Éamon de Valéra. Britská vláda vysílá do Irska vojenské jednotky.

1919

Založena IRA (Irish Republican Army), původně dobrovolnické vojsko, později později pro svoji teroristickou činnost zakázána.

1919-1921

V britsko-irské válce získává IRA převahu.

1920

Rozdělení Irska na Svobodný irský stát (s rozšířeným statutem dominia v rámci britské říše) a Severní Irsko (šest hrabství provincie Ulster, která zůstala součásti Velké Británie). Irština (gaelic) se stává vedle angličtiny úředním jazykem.

Zpět na začátek

1922

Irský parlament přijímá smlouvu o ustavení Irského svobodného státu, podle níž se může šest hrabství Severního Irska s většinou protestantského obyvatelstva rozhodnout, zda se chtějí připojit ke svobodnému státu. V letech 1922-23 probíhá v Irsku občanská válka, která končí vítězstvím stoupenců dohody s Brity.

1923

W. B. Yeats oceněn Nobelovou cenou za literaturu.

1925

G. B. Shaw oceněn Nobelovou cenou za literaturu.

1937

Vyhlášena úplná nezávislost v rámci Britského společenství národů. Svobodný stát se jmenuje Éire a 20.12. přijímá novou ústavu.

1938

Douglas Hyde prvním presidentem Irska.

1939

Éire vyhlašuje neutralitu v 2. světové válce.

Zpět na začátek

1949

Irsko opouští Britské společenství národů (Commonwealth), ustavena Irská republika.

1952

Přijetí Irska do OSN.

1965

Dohoda o zóně volného obchodu mezi Británií a Irskem.

1967-1972

Hnutí za občanská práva založené v Severním Irsku v roce 1967 organizuje demonstrace, proti nimž vystupují loajalisté. Roku 1969 vysílají Britové do Severního Irska vojsko. Obzvlášť destruktivních rozměrů nabývá konflikt především ve městech Derry (protestanti mluví o Londonderry) a Belfast. V Derry byly na historických hradbách zbudovány pověstné "gates", masivní železné brány oddělující znesvářené tábory, v Belfastu byl z téhož důvodu probořen napříč městem koridor "nikoho".
Irská republikánská armáda, od 30. let legálně bojující za sjednocení Irska, se v roce 1970 rozděluje. Jedna její část, Provisional IRA, zostřuje "ozbrojený boj". Situace se vyhrocuje v roce 1972, kdy britští vojáci zahájili v Derry palbu proti neozbrojeným demonstrantům a 13 jich zastřelili (Bloody Sunday, 30. ledna 1972). Belfastský parlament je rozpuštěn a Severní Irsko je řízeno přímo z Londýna.

Zpět na začátek

1973

Irská republika vstupuje do EU.

1985

Podpis britsko-irské dohody o Severním Irsku. Deklarována spolupráce v boji proti terorismu.

1990

Do presidentského úřadu (sedmileté funkční období) zvolena Mary Robinson, první žena v tomto úřadu.

1993

Downing Street Declaration formálně potvrzuje právo lidu Irska na sebeurčení. Deklarace přichází sice neuvěřitelně pozdě, ale přece.

1994

V Severním Irsku je dojednáno příměří.

1995

V lidovém hlasování se těsná většina obyvatel Irské republiky vyslovuje pro právo na rozvod manželství.

Zpět na začátek

1998

V Severním Irsku dojednána tzv. Good Friday Agreement, průlomová smlouva znamenající první významný krok k urovnání vztahů mezi protestanty a katolíky. I když její plnění provázejí těžkosti (neochota IRA odevzdat zbraně a obavy protestantů ze ztráty rozhodujícího vlivu), lze doufat, že doba téměř každodenních násilností je již nenávratně zažehnána. 

Konají se volby do nově vytvořeného Severoirského shromáždění.

1999

Severní Irsko má po 27 letech svoji vládu (1. prosince).

2000

11. února britský ministr pro Severní Irsko Peter Mandelson rozpouští Severoirské shromáždění.

2001

21. června propukají v Belfastu opět násilnosti.

2002

Od 1. ledna začíná platit evropská měna euro. Platnost tradiční libry (irish pound) končí  9. února 2002.

2004

V první polovině roku předsedá Irská republika  Evropské unii.

Jako první země Evropské unie zavedlo Irsko od pondělí 29. března 2004 absolutní zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách a na pracovištích.
Vzhledem k tomu, že většina kin, úřadů a prostředků hromadné dopravy se už dříve dobrovolně vzdala cigaretového dýmu, zasáhlo rozhodnutí vlády především restaurace, bary a puby. Je dost obtížné, představit si irskou hospodu bez kouře cigaret a doutníků. Doufejme, že dalším krokem nebude hospoda bez piva.

2007

Od 1. ledna 2007 má Evropské unie -namísto dosavadních dvaceti- dvacet tři oficiální jazyky: angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu, francouzštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu, švédštinu a řečtinu. Do všech oficiálních jazyků musejí být překládány všechny obecně závazné právní dokumenty a texty.
Společně s bulharštinou a rumunštinou je Gaeilge, tj. irština, v této rodině nováčkem. Trochu zvláštní věc, uvážíme-li, že Irská republika ječlenem EU už od roku 1973. Snahu o uznání irštiny oficiálním jazykem EU dlouhou dobu blokovala Velká Británie. Zda tento její postoj byl motivován historickými reminiscencemi či povýtce racionálními důvody, těžko odhadnout. Nejnověji se uvádí, že irsky rozumí jen asi 40% Irů. Situace může být ale výhledově příznivější, neboť irština je pro školáky v republice povinným předmětem.

8. května 2007 se po pěti letech sešel severoirský parlament a ustavil novou vládu. Funkci prvního ministra bude vykonávat šéf protestantů Ian Paisley, vicepremiérem se stal katolík Martin McGuinness z vedení strany Sinn Féin. Naplnila se tak dohoda o vládě katolíků a protestantů uzavřená v březnu po parlamentních volbách.

        Mapku         zvětšíte klepnutím na její miniaturu...

 

Kliknutím mapku zvětšíte ... (click to enlarge...)  
 

Zpět na domovskou stránku...