Image  

Výuka počítačových dovedností

Do světa computerů jsem se dostal náhodou (na inzerát :-) v roce 1978 jako operátor legendárního IBM 360/40. Brzy jsem se naučil programovat, nejprve v PL/I, postupem času také v assembleru. S příchodem prvních osobních počítačů bylo nutné rozšířit reportoár o další programovací jazyky, především QBasic, foxBase a foxPro, později také Visual Basic, resp. VBA pro Excel. Za mnohé vděčím velkorysé podpoře samostudia a laskavému tolerování ladění programů vedením někdejšího výpočetního střediska VÚTECHP ve Štěpánské ulici 15 na Novém Městě pražském, jakož i nesčetným cenným radám jeho systémových programátorů.

Lektorování PC kursů se věnuji od roku 1991. Na externí bázi jsem školil pro řadu firem, tou první byl Computer Help ing. Ivana Pilného, pozdějšího ředitele českého Microsoftu. Nějakou dobu jsem pracoval pro Akademii Jana Ámose Komenského. Řadu let trvala externí spolupráce se školícími sekcemi firem Pragosoft a PVT, a.s., jejichž prostřednictvím jsem lektoroval například na pražském magistrátě, v Akademii věd, někdejší IPB a později také v ČSOB. Skoro deset let jsem ve službách firmy Prekos vedl odpolední počítačové kursy pro dospělé na gymnáziu Budějovická.

Za ideální z hlediska efektivity výuky považuji trénink v menších skupinách, zaměřený na konkrétní potřeby uživatelů. Jen začátečnické kursy se dají uspořádat pro větší počet účastníků, u nástavbových témat je individuální přístup zřetelně účinnější, rychleji vede k cíli, a je tedy i levnější (viz Ceník kursů).

V pokročilých kursech je možné na místě připravit jednodušší řešení, nebo dohodnout zadání složitější a přípravu provést na zakázku (viz Ceník programovacích prací).

Veškeré zde uvedené ceny jsou konečné a je uvažována běžná šedesáti minutová hodina, nikoli o čtvrtinu kratší hodina vyučovací. Když během výuky nastane zdržení z mé strany, nebo bylo třeba opakovat více než obvykle, zpravidla nějaký čas zdarma přidám.

Za dlouhé roky praxe již znám nejběžnější požadavky zákazníků a vím také, že bývají odborníky v jiné, než počítačové oblasti. Vždy se snažím o maximální trpělivost, pokud věc není jasná napoprvé, nedělá mi problém vrátit se k ní na jiných příkladech.

Mám k dispozici mnoho příkladů, na kterých předvádím konkrétní postupy. Komentované příklady si účastníci kursů mohou dle libosti zkopírovat, nebo jim je na vyžádání zašlu mailem.


  Všechny ceny jsou za 60 minut a protože nejsem plátcem DPH, jde o ceny konečné.

 

Ceník kursů u zákazníka


ke stažení zde ve formátu PDF
 
 

Ceník programovacích prací

pro MS DOS ve FoxPro 2.6

365,-

pro Excel Visual Basic for Applications

500,-

zásah na místě

600,-

 

Image

Datum poslední úpravy: 14.02.2011

Image